Dr. Öğr. Üyesi Mürsel Ozan İNCETAŞ
Görev Yeri
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilim Dalı
Yazılım
e - Posta
ozan.incetasbeun.edu.tr
{'umakale': [], 'PersonelProjeler': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'Personel': {'TUMBLR': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'AnabilimDalı': 'Yazılım', 'OKUL_KOD': 6, 'TEL_DAHILI': 2623, 'LINKEDIN': None, 'Ad': 'Mürsel Ozan', 'FRIENDFEED': None, 'BILIM_KOLU': None, 'TWITTER': None, 'GITHUB': None, 'KEY_WORDS': None, 'BOLUM_KOD': 609, 'Soyad': 'İNCETAŞ', 'E_POSTA_2': 'ozan.incetas@beun.edu.tr ', 'Akademik': True, 'AnadalId': None, 'MYSPACE': None, 'DEVIANTART': None, 'ILGI_ALANLARI': None, 'FACEBOOK': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'E_POSTA_BEUN': 'ozan.incetas@beun.edu.tr', 'FAKS': None, 'UNVAN_ID': 3, 'BEHANCE': None, 'VIMEO': None, 'TEL_HARICI': 3722912623, 'E_POSTA': 'ozan.incetas@beun.edu.tr ', 'FLICKR': None, 'YOUTUBE': None, 'KISISEL_WEB': None, 'ANA_DIL': None, 'DIGG': None, 'LINK': 'ozan.incetas'}, 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/ozan.incetas', 'PersonelMakaleler': [], 'PersonelTezler': [], 'Bolum': 'Bilgisayar Mühendisliği Bölümü', 'PersonelBasari': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelUnvanlar': [], 'Okul': 'Mühendislik Fakültesi', 'PersonelUyelikler': [], 'yerelmakale': [], 'yonetilendtez': [], 'PersonelGorevler': [], 'PersonelBildiriler': [], 'PersonelKitap': [], 'PersonelOgrenim': [], 'Unvan': {'EntityState': 1, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'ID': 0, 'PID': None, 'PERSONELs': [], 'KISA_TR': 'Dr. Öğr. Üyesi ', 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'AKADEMIK': None, 'EntityKey': None, 'ACIKLAMA_TR': 'Yardımcı Doçent Doktor'}, 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYdl': []}