Dr. Öğr. Üyesi Nihat PAMUK
Görev Yeri
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilim Dalı
Bilgisayar Donanımı
e - Posta
nihatpamukgmail.com
{'PersonelBasari': [], 'PersonelUnvanlar': [], 'PersonelMakaleler': [{'LINK': None, 'AD': 'The analysis of electrical and mechanical faults in power transformers by fuzzy expert system', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': 'Scientific Research and Essays', 'INDIS': 'Vol. 5(24), pp. 4018-4027', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Comparison the 154 and 380 kV transmission system network of Northwest Anatolia by making power flow emulation with constraint analysis in Turkey', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': 'Scientific Research and Essays', 'INDIS': 'Vol. 6(2), pp. 469-478', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2011, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Modeling of fault diagnosis in power systems using petri nets', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': 'Elektronika Ir Elektrotechnika', 'INDIS': 'Vol. 2(118), pp. 63-66', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2012, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'The fault diagnosis for power system using fuzzy petri nets', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': 'Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review)', 'INDIS': 'R. 88, NR 7a, pp. 99-102', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2012, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'An expert system for power transformer fault diagnosis using advanced generalized stochastic petri net', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': 'Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review)', 'INDIS': 'R. 88, NR 8, pp. 350-353', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2012, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Analysis of cascading failure scenarios in Turkey interconnected energy system', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': 'Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research', 'INDIS': 'Vol. 29(2), pp. 1327-1342', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2012, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Modeling and simulation of fault diagnosis in electric power system based on petri nets', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': 'Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research', 'INDIS': 'Vol. 30(SI-1), pp. 573-584', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2012, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Investigation of the long term degradation of cellulosic insulating materials in high voltage power transformer', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Journal of Optoelectronics and Advanced Materials', 'INDIS': 'Vol. 16(3-4), pp. 422-428', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Statistical analysis of electrical and mechanical breakdown stress for insulation performance in high voltage power transformer', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Technical Gazette', 'INDIS': 'Vol. 21(3), pp. 495-503', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Analysis of the insulation deterioration of high voltage cross-linked polyethylene power cables (XLPE) under switching impulses stress', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Journal of Optoelectronics and Advanced Materials', 'INDIS': 'Vol. 16(11-12), pp. 1392-1399', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Investigation of the usage of palm oils with the aim of insulation in high voltage power system equipments', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Technical Gazette', 'INDIS': 'Vol. 22(5), pp. 1287-1296', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Sakarya ili elektrik iletim şebekesinin matlab/simulink programı kullanılarak modellenmesi ve analiz edilmesi', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi', 'INDIS': '27(1), pp. 19-39', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2011, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Sakarya ili sapanca ilçesinin adapazarı ve kırkpınar trafo merkezlerinden beslenmesi durumundaki kısa devre güçlerinin karşılaştırılması ve uygun koruma elemanlarının belirlenmesi', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi', 'INDIS': '27(1), pp. 48-61', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2011, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Enerji iletim hatlarının meydana getirdiği elektromanyetik alanların yapay sinir ağları ile tahmini', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi', 'INDIS': '15(3), pp. 211-217', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2011, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Dinamik sistemlerde kaotik zaman dizilerinin tespiti', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi', 'INDIS': '15(1), pp. 80-94', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Yüksek gerilim şalt sahası topraklama ağının elektriksel bazda projelendirilmesi', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi', 'INDIS': '3(2), pp. 33-42', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': '2XS(FL)2Y 87/150(170) kV Yüksek gerilim güç kablosu yalıtım arızasının incelenmesi ve elektriksel ölçüm testleri', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi', 'INDIS': '2(2), pp. 284-294', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'The assessment of preventive maintenance activities in relationship with the electrical equipments of Northwestern Anatolian electricity power network', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi', 'INDIS': '19(1), pp. 99-106', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Multivariable adaptive hybrid control model for interconnected power systems at the inception of voltage collapse', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi', 'INDIS': '15(2), pp. 7-17', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Diagnosis of gases dissolved in power transformer oil using petri nets technology', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi', 'INDIS': '16(2), pp. 79-86', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Performance evaluation of microprocessor control in multi motor asynchronous electric drive using petri nets', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi', 'INDIS': '2(1), pp. 19-25', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Tarama frekans cevap metodu kullanılarak güç transformatörlerindeki çekirdek ve sargı yapısının mekanik bütünlüğünün tespiti', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi', 'INDIS': '3(2), pp. 117-125', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Güç trafolarında arıza tespitine yönelik gelişmiş tanı testleri', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi', 'INDIS': '10, pp. 25-35', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Investigation of destructive and healing effects on the temperature and moisture rise in terms of dielectric strength of transformer insulation oil', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'International Journal of Scientific and Technological Research', 'INDIS': '1(10), pp. 20-31', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Sürdürülebilir gelecek açısından Türkiye ve dünyadaki bor rezervlerinin kullanım alanları ve borun enerji sektöründeki yeri', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Electronic Journal of Occupational Improvement and Research', 'INDIS': '3(2), Special issue, pp. 178-187', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Empirical analysis of causal relationship between electricity production and consumption demand in Turkey using Cobb - Douglas model', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Politeknik Dergisi', 'INDIS': '19(4), pp. 415-420', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Determination of protection and relay coordination strategy in electrical power systems based on renewable energy generation resource using petri net method', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Politeknik Dergisi', 'INDIS': '20(1), pp. 97-110', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 31)}, {'LINK': None, 'AD': 'Ceza fonksiyonu ile kısıtlı çevresel ekonomik güç dağıtım problemlerinin ters yönlü ateşböceği arama algoritması ile çözümü', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'El-Cezeri Journal of Science and Engineering', 'INDIS': '3(2), pp. 304-314', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Kaotik ateşböceği optimizasyon algoritması kullanılarak termik güç santralleri etkisindeki ekonomik yük dağıtım problemlerinin çözümü', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Kırklareli University Journal of Engineering and Science', 'INDIS': '2(1), pp. 38-59', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Vulnerability analysis of multiple critical fault outages and adaptive under voltage load shedding scenarios in Marmara region electrical power grid', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering', 'INDIS': '5(1), pp. 29-38', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 31)}, {'LINK': None, 'AD': 'Identification of critical values based on natural ester oils as potential insulating liquid for high voltage power transformers', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Politeknik Dergisi', 'INDIS': '20(4), pp. 869-877', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 31)}], 'PersonelTezler': [], 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'ID': 0, 'EntityKey': None, 'PERSONELs': [], 'EntityState': 1, 'KISA_TR': 'Dr. Öğr. Üyesi ', 'PID': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'ACIKLAMA_TR': 'Yardımcı Doçent Doktor'}, 'PersonelYdl': [], 'Personel': {'TWITTER': None, 'Ad': 'Nihat', 'GOOGLEPLUS': None, 'ANA_DIL': None, 'E_POSTA': None, 'E_POSTA_BEUN': 'nihatpamuk@beun.edu.tr', 'OKUL_KOD': 6, 'TEL_DAHILI': 2617, 'LINKEDIN': None, 'FRIENDFEED': None, 'AnabilimDalı': 'Bilgisayar Donanımı', 'DIGG': None, 'KEY_WORDS': None, 'GITHUB': None, 'BEHANCE': None, 'ILGI_ALANLARI': 'Elektrik Güç Sistemleri, Güç sistemlerindeki sezgisel hesaplama yöntemleri, Yenilenebilir enerji kaynakları, Akıllı şebekeler', 'FLICKR': None, 'FACEBOOK': None, 'KISISEL_WEB': None, 'BOLUM_KOD': 609, 'Akademik': True, 'MYSPACE': None, 'FAKS': None, 'LINK': 'nihatpamuk', 'YOUTUBE': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'VIMEO': None, 'DEVIANTART': None, 'TEL_HARICI': 3722912617, 'Soyad': 'PAMUK', 'UNVAN_ID': 3, 'TUMBLR': None, 'BILIM_KOLU': None, 'E_POSTA_2': 'nihatpamuk@gmail.com', 'AnadalId': None, 'Görevi': 'Bölüm Başkanı Yardımcısı'}, 'Bolum': 'Bilgisayar Mühendisliği Bölümü', 'PersonelProjeler': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'Okul': 'Mühendislik Fakültesi', 'PersonelOgrenim': [{'MEZUNIYET_YIL': 2012, 'OKUL_TUR': 6, 'OKUL_AD': 'Sakarya Üniversitesi', 'BOLUM': 'Elektrik-Elektronik Mühendisliği', 'OKUL_ADRES': None}, {'MEZUNIYET_YIL': 2009, 'OKUL_TUR': 5, 'OKUL_AD': 'Sakarya Üniversitesi', 'BOLUM': 'Elektrik Elektronik Mühendisliği', 'OKUL_ADRES': None}, {'MEZUNIYET_YIL': 2005, 'OKUL_TUR': 4, 'OKUL_AD': 'Fırat Üniversitesi', 'BOLUM': 'Elektrik Elektronik Mühendisliği', 'OKUL_ADRES': None}], 'yonetilendtez': [], 'yerelmakale': [{'LINK': None, 'AD': 'Sakarya ili elektrik iletim şebekesinin matlab/simulink programı kullanılarak modellenmesi ve analiz edilmesi', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi', 'INDIS': '27(1), pp. 19-39', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2011, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Sakarya ili sapanca ilçesinin adapazarı ve kırkpınar trafo merkezlerinden beslenmesi durumundaki kısa devre güçlerinin karşılaştırılması ve uygun koruma elemanlarının belirlenmesi', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi', 'INDIS': '27(1), pp. 48-61', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2011, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Dinamik sistemlerde kaotik zaman dizilerinin tespiti', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi', 'INDIS': '15(1), pp. 80-94', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': '2XS(FL)2Y 87/150(170) kV Yüksek gerilim güç kablosu yalıtım arızasının incelenmesi ve elektriksel ölçüm testleri', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi', 'INDIS': '2(2), pp. 284-294', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Diagnosis of gases dissolved in power transformer oil using petri nets technology', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi', 'INDIS': '16(2), pp. 79-86', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Performance evaluation of microprocessor control in multi motor asynchronous electric drive using petri nets', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi', 'INDIS': '2(1), pp. 19-25', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Tarama frekans cevap metodu kullanılarak güç transformatörlerindeki çekirdek ve sargı yapısının mekanik bütünlüğünün tespiti', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi', 'INDIS': '3(2), pp. 117-125', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Güç trafolarında arıza tespitine yönelik gelişmiş tanı testleri', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi', 'INDIS': '10, pp. 25-35', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Sürdürülebilir gelecek açısından Türkiye ve dünyadaki bor rezervlerinin kullanım alanları ve borun enerji sektöründeki yeri', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Electronic Journal of Occupational Improvement and Research', 'INDIS': '3(2), Special issue, pp. 178-187', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Empirical analysis of causal relationship between electricity production and consumption demand in Turkey using Cobb - Douglas model', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Politeknik Dergisi', 'INDIS': '19(4), pp. 415-420', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Determination of protection and relay coordination strategy in electrical power systems based on renewable energy generation resource using petri net method', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Politeknik Dergisi', 'INDIS': '20(1), pp. 97-110', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 31)}, {'LINK': None, 'AD': 'Ceza fonksiyonu ile kısıtlı çevresel ekonomik güç dağıtım problemlerinin ters yönlü ateşböceği arama algoritması ile çözümü', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'El-Cezeri Journal of Science and Engineering', 'INDIS': '3(2), pp. 304-314', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Kaotik ateşböceği optimizasyon algoritması kullanılarak termik güç santralleri etkisindeki ekonomik yük dağıtım problemlerinin çözümü', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Kırklareli University Journal of Engineering and Science', 'INDIS': '2(1), pp. 38-59', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Identification of critical values based on natural ester oils as potential insulating liquid for high voltage power transformers', 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Politeknik Dergisi', 'INDIS': '20(4), pp. 869-877', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 31)}], 'PersonelGorevler': [{'BASLANGIC': datetime.date(2018, 1, 13), 'GOREV': 'Bölüm Başkan Yardımcılığı', 'BITIS': ''}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/nihatpamuk', 'umakale': [{'LINK': None, 'AD': 'The analysis of electrical and mechanical faults in power transformers by fuzzy expert system', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': 'Scientific Research and Essays', 'INDIS': 'Vol. 5(24), pp. 4018-4027', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Comparison the 154 and 380 kV transmission system network of Northwest Anatolia by making power flow emulation with constraint analysis in Turkey', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': 'Scientific Research and Essays', 'INDIS': 'Vol. 6(2), pp. 469-478', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2011, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Modeling of fault diagnosis in power systems using petri nets', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': 'Elektronika Ir Elektrotechnika', 'INDIS': 'Vol. 2(118), pp. 63-66', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2012, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'The fault diagnosis for power system using fuzzy petri nets', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': 'Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review)', 'INDIS': 'R. 88, NR 7a, pp. 99-102', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2012, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'An expert system for power transformer fault diagnosis using advanced generalized stochastic petri net', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': 'Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review)', 'INDIS': 'R. 88, NR 8, pp. 350-353', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2012, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Analysis of cascading failure scenarios in Turkey interconnected energy system', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': 'Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research', 'INDIS': 'Vol. 29(2), pp. 1327-1342', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2012, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Modeling and simulation of fault diagnosis in electric power system based on petri nets', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': 'Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research', 'INDIS': 'Vol. 30(SI-1), pp. 573-584', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2012, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Investigation of the long term degradation of cellulosic insulating materials in high voltage power transformer', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Journal of Optoelectronics and Advanced Materials', 'INDIS': 'Vol. 16(3-4), pp. 422-428', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Statistical analysis of electrical and mechanical breakdown stress for insulation performance in high voltage power transformer', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Technical Gazette', 'INDIS': 'Vol. 21(3), pp. 495-503', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Analysis of the insulation deterioration of high voltage cross-linked polyethylene power cables (XLPE) under switching impulses stress', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Journal of Optoelectronics and Advanced Materials', 'INDIS': 'Vol. 16(11-12), pp. 1392-1399', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Investigation of the usage of palm oils with the aim of insulation in high voltage power system equipments', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Technical Gazette', 'INDIS': 'Vol. 22(5), pp. 1287-1296', 'TUR': 1, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Enerji iletim hatlarının meydana getirdiği elektromanyetik alanların yapay sinir ağları ile tahmini', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi', 'INDIS': '15(3), pp. 211-217', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2011, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Yüksek gerilim şalt sahası topraklama ağının elektriksel bazda projelendirilmesi', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi', 'INDIS': '3(2), pp. 33-42', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2013, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'The assessment of preventive maintenance activities in relationship with the electrical equipments of Northwestern Anatolian electricity power network', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi', 'INDIS': '19(1), pp. 99-106', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Multivariable adaptive hybrid control model for interconnected power systems at the inception of voltage collapse', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi', 'INDIS': '15(2), pp. 7-17', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Investigation of destructive and healing effects on the temperature and moisture rise in terms of dielectric strength of transformer insulation oil', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'International Journal of Scientific and Technological Research', 'INDIS': '1(10), pp. 20-31', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'LINK': None, 'AD': 'Vulnerability analysis of multiple critical fault outages and adaptive under voltage load shedding scenarios in Marmara region electrical power grid', 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering', 'INDIS': '5(1), pp. 29-38', 'TUR': None, 'TARIH': datetime.date(2016, 12, 31)}], 'PersonelUyelikler': [], 'PersonelKitap': [], 'PersonelBildiriler': [{'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Sarajevo, Bosnia Herzegovina', 'AD': 'A new chaotic system can be used security data communication', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2010, 9, 16), 'ISIMLER': 'Y. Uyaroğlu, N. Pamuk, M.A. Yalçın', 'YAYIN_AD': 'Proceedings of 7th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems (IMS 2010)', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2010, 9, 14)}, {'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Sarajevo, Bosnia Herzegovina', 'AD': 'Encryption of the computer data help with RSA algorithm using fermat and probabilistic miller rabin tests', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2010, 9, 16), 'ISIMLER': 'Z. Yılmaz, N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Proceedings of 7th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems (IMS 2010)', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2010, 9, 14)}, {'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Famagusta, North Cyprus', 'AD': 'Enterkonnekte güç sistemlerinde iletim kapasitesinin belirlenmesi ve örnek bir uygulama yapılması', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2010, 10, 28), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'International Science & Technology Conference (ISTEC 2010)', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2010, 10, 26)}, {'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Famagusta, North Cyprus', 'AD': 'Rüzgar enerjisi potansiyelinin değerlendirilerek örnek bir rüzgar santrali tasarımının yapılması', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2010, 10, 28), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'International Science & Technology Conference (ISTEC 2010)', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2010, 10, 26)}, {'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Elazığ, Turkey', 'AD': 'Güç trafolarındaki yalıtım sorunları ve dinamik kuvvet kaynaklı 380/154 kV 250 MVA örnek bir bushing tipi akım trafosu arızasının incelenmesi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2011, 5, 18), 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': '6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11)', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2011, 5, 16)}, {'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Elazığ, Turkey', 'AD': '36 kV vakumlu kesicilerdeki izolasyon testleri ve testler sonucunda karşılaşılan dizayn hataları', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2011, 5, 18), 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': '6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11)', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2011, 5, 16)}, {'ULUSAL': None, 'ADRES': 'İzmir, Turkey', 'AD': 'Fault section estimation of electric energy systems using petri nets', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 6, 30), 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': '6th International Ege Energy Symposium & Exhibition', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 6, 28)}, {'ULUSAL': None, 'ADRES': 'İzmir, Turkey', 'AD': 'The determination of fault sections on energy transmission lines using fuzzy petri nets', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 6, 30), 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': '6th International Ege Energy Symposium & Exhibition', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 6, 28)}, {'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Sakarya, Turkey', 'AD': 'The fault detection model of electric power systems using systematic stochastic petri nets', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 6, 9), 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': '1st International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 6, 7)}, {'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Durres, Albania', 'AD': 'Dual tone multi frequency (DTMF) signal generation and detection using MATLAB software', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 11, 6), 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Z. Pamuk', 'YAYIN_AD': '4th International Conference on Computer Science and Communication Engineering, UBT Conferences', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 11, 5)}, {'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Durres, Albania', 'AD': 'Analysis of marmara region electrical power system stability under the critical fault conditions', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 11, 6), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'International Conference on Energy Efficiency Engineering, UBT Conferences', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 11, 5)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Diyarbakır/Türkiye', 'AD': 'Coğrafi bilgi sistemleri yardımı ile sakarya elektrik dağıtım anonim şirketinin elektrifikasyon haritasının oluşturulması', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2010, 10, 15), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (BMYS 2010)', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2010, 10, 13)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Diyarbakır/Türkiye', 'AD': 'Uzman sistem kullanılarak tiroid teşhisi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2010, 10, 15), 'ISIMLER': 'Z. Yılmaz, N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (BMYS 2010)', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2010, 10, 13)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Diyarbakır/Türkiye', 'AD': 'Genetik algoritma kullanılarak orta ve yüksek gerilim şalt cihazları üretiminin tasarlanması', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2010, 10, 15), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (BMYS 2010)', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2010, 10, 13)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Bursa/Türkiye', 'AD': 'Kuzeybatı anadolu iletim sistemindeki üretim ve yük değişimlerinin sistem kararlılığına olan etkileri', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2010, 12, 5), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Elektrik – Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2010)', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2010, 12, 2)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Bursa/Türkiye', 'AD': 'Üretim santrallerindeki frekans kontrolleri ve Adapazarı / Gebze doğalgaz kombine çevrim santrali için örnek bir uygulama yapılması', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2010, 12, 5), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Elektrik – Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2010)', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2010, 12, 2)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Elazığ/Türkiye', 'AD': 'Elektrik iletim sisteminin güç kalitesi ve harmonikler yönünden incelenmesi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2010, 6, 24), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Anadolu Enerji Sempozyumu (AES 2010)', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2010, 6, 22)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Elazığ/Türkiye', 'AD': 'Elektrik iletim sistemindeki güç kalitesi olaylarının gerçek zamanda izlenmesi ve analiz edilmesi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2010, 6, 24), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Anadolu Enerji Sempozyumu (AES 2010)', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2010, 6, 22)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Ankara/Türkiye', 'AD': 'Enerji sistemlerinde güç kalitesi izleme tabanlı arıza analizi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 4, 27), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': '5. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 4, 26)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Bursa/Türkiye', 'AD': 'Akıllı şebekelerde arıza tespiti: Bir petri ağı uygulaması', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 12, 1), 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Y. Uyaroğlu', 'YAYIN_AD': 'Elektrik – Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2012)', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 11, 29)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Antalya/Türkiye', 'AD': 'Enerji sistemlerinde yapay arı kolonisi (YAK) algoritması kullanarak yük akışı optimizasyonu', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 1, 25), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'XV. Akademik Bilişim Konferansı', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 1, 23)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Antalya/Türkiye', 'AD': 'Enerji iletim hatlarının optimal güzergah seçiminde coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) kullanımı', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 1, 25), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'XV. Akademik Bilişim Konferansı', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 1, 23)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Ankara/Türkiye', 'AD': 'Avrupa elektrik iletim koordinasyon birliği (UCTE) ülkelerine yönelik doğalgaz ve elektrik enerjisi ücretlendirme sistemlerinin incelenmesi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 4, 26), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': '6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 4, 25)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Ankara/Türkiye', 'AD': 'Elektrik iletim sistemlerinde bulanık petri ağı tabanlı arıza analizi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 4, 26), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': '6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 4, 25)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Diyarbakır/Türkiye', 'AD': 'Türkiye elektrik enerjisi piyasasında ücretlendirme yöntemleri', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 5, 4), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': '2. Anadolu Enerji Sempozyumu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 5, 2)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Diyarbakır/Türkiye', 'AD': 'Dağıtılmış elektrik üretim merkezinde enerjinin izlenmesi ve kontrolü', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 5, 4), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': '2. Anadolu Enerji Sempozyumu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 5, 2)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'İzmir/Türkiye', 'AD': 'Güç sistemleri arıza tespitinde sezgisel bir yaklaşım: Renkli petri ağları', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 10, 10), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': 'Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2014)', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 10, 9)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Ankara/Türkiye', 'AD': 'Bulanık veri zarflama analizi ile kuzey batı anadolu elektrik şebekesindeki rüzgar enerjisi santrallerinin enerji verimlilik ölçütlerinin değerlendirilmesi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 5, 15), 'ISIMLER': 'N. Pamuk, Z. Pamuk', 'YAYIN_AD': '8. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 5, 14)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Ankara/Türkiye', 'AD': 'Orta anadolu elektrik şebekesindeki (OAEŞ) enerji iletim hatlarının kapasite kullanım yeterliliklerinin incelenmesi ve regresyon analizi kullanılarak tahmini yüklenme değişim durumlarının tespiti', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 5, 15), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': '8. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 5, 14)}, {'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Ankara/Türkiye', 'AD': 'Elektrostatik alan dağılım metodu kullanılarak yüksek gerilim güç transformatörlerindeki buşing ve dom yapısının yalıtım seviyesi optimizasyonu', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 5, 15), 'ISIMLER': 'N. Pamuk', 'YAYIN_AD': '8. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 5, 14)}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. N. Pamuk, "Determination of protection and relay coordination strategy in electrical power systems based on renewable energy generation resource using petri net method"

  Politeknik Dergisi , 20(1), pp. 97-110 2016

 2. N. Pamuk, "Identification of critical values based on natural ester oils as potential insulating liquid for high voltage power transformers"

  Politeknik Dergisi , 20(4), pp. 869-877 2016

 3. N. Pamuk, "Empirical analysis of causal relationship between electricity production and consumption demand in Turkey using Cobb - Douglas model"

  Politeknik Dergisi , 19(4), pp. 415-420 2016

 4. N. Pamuk, "Ceza fonksiyonu ile kısıtlı çevresel ekonomik güç dağıtım problemlerinin ters yönlü ateşböceği arama algoritması ile çözümü"

  El-Cezeri Journal of Science and Engineering , 3(2), pp. 304-314 2016

 5. N. Pamuk, "Kaotik ateşböceği optimizasyon algoritması kullanılarak termik güç santralleri etkisindeki ekonomik yük dağıtım problemlerinin çözümü"

  Kırklareli University Journal of Engineering and Science , 2(1), pp. 38-59 2016

 6. N. Pamuk, "Performance evaluation of microprocessor control in multi motor asynchronous electric drive using petri nets"

  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 2(1), pp. 19-25 2015

 7. N. Pamuk, "Sürdürülebilir gelecek açısından Türkiye ve dünyadaki bor rezervlerinin kullanım alanları ve borun enerji sektöründeki yeri"

  Electronic Journal of Occupational Improvement and Research , 3(2), Special issue, pp. 178-187 2015

 8. N. Pamuk, "2XS(FL)2Y 87/150(170) kV Yüksek gerilim güç kablosu yalıtım arızasının incelenmesi ve elektriksel ölçüm testleri"

  Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 2(2), pp. 284-294 2014

 9. N. Pamuk, "Diagnosis of gases dissolved in power transformer oil using petri nets technology"

  Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 16(2), pp. 79-86 2014

 10. N. Pamuk, "Tarama frekans cevap metodu kullanılarak güç transformatörlerindeki çekirdek ve sargı yapısının mekanik bütünlüğünün tespiti"

  Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 3(2), pp. 117-125 2014

 11. N. Pamuk, "Güç trafolarında arıza tespitine yönelik gelişmiş tanı testleri"

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi , 10, pp. 25-35 2014

 12. N. Pamuk, "Dinamik sistemlerde kaotik zaman dizilerinin tespiti"

  Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 15(1), pp. 80-94 2013

 13. N. Pamuk, "Sakarya ili elektrik iletim şebekesinin matlab/simulink programı kullanılarak modellenmesi ve analiz edilmesi"

  Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 27(1), pp. 19-39 2011

 14. N. Pamuk, "Sakarya ili sapanca ilçesinin adapazarı ve kırkpınar trafo merkezlerinden beslenmesi durumundaki kısa devre güçlerinin karşılaştırılması ve uygun koruma elemanlarının belirlenmesi"

  Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 27(1), pp. 48-61 2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. N. Pamuk, "Vulnerability analysis of multiple critical fault outages and adaptive under voltage load shedding scenarios in Marmara region electrical power grid"

  International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering , 5(1), pp. 29-38 2016

 2. N. Pamuk, "Investigation of the usage of palm oils with the aim of insulation in high voltage power system equipments"

  Technical Gazette , Vol. 22(5), pp. 1287-1296 2015

 3. N. Pamuk, "The assessment of preventive maintenance activities in relationship with the electrical equipments of Northwestern Anatolian electricity power network"

  Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 19(1), pp. 99-106 2015

 4. N. Pamuk, "Multivariable adaptive hybrid control model for interconnected power systems at the inception of voltage collapse"

  Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi , 15(2), pp. 7-17 2015

 5. N. Pamuk, "Investigation of destructive and healing effects on the temperature and moisture rise in terms of dielectric strength of transformer insulation oil"

  International Journal of Scientific and Technological Research , 1(10), pp. 20-31 2015

 6. N. Pamuk, "Investigation of the long term degradation of cellulosic insulating materials in high voltage power transformer"

  Journal of Optoelectronics and Advanced Materials , Vol. 16(3-4), pp. 422-428 2014

 7. N. Pamuk, "Statistical analysis of electrical and mechanical breakdown stress for insulation performance in high voltage power transformer"

  Technical Gazette , Vol. 21(3), pp. 495-503 2014

 8. N. Pamuk, "Analysis of the insulation deterioration of high voltage cross-linked polyethylene power cables (XLPE) under switching impulses stress"

  Journal of Optoelectronics and Advanced Materials , Vol. 16(11-12), pp. 1392-1399 2014

 9. N. Pamuk, "Yüksek gerilim şalt sahası topraklama ağının elektriksel bazda projelendirilmesi"

  Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 3(2), pp. 33-42 2013

 10. N. Pamuk, Y. Uyaroğlu, "Modeling of fault diagnosis in power systems using petri nets"

  Elektronika Ir Elektrotechnika , Vol. 2(118), pp. 63-66 2012

 11. N. Pamuk, Y. Uyaroğlu, "The fault diagnosis for power system using fuzzy petri nets"

  Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review) , R. 88, NR 7a, pp. 99-102 2012

 12. N. Pamuk, Y. Uyaroğlu, "An expert system for power transformer fault diagnosis using advanced generalized stochastic petri net"

  Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review) , R. 88, NR 8, pp. 350-353 2012

 13. N. Pamuk, Y. Uyaroğlu, "Analysis of cascading failure scenarios in Turkey interconnected energy system"

  Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research , Vol. 29(2), pp. 1327-1342 2012

 14. N. Pamuk, Y. Uyaroğlu, "Modeling and simulation of fault diagnosis in electric power system based on petri nets"

  Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research , Vol. 30(SI-1), pp. 573-584 2012

 15. N. Pamuk, Y. Uyaroğlu, "Comparison the 154 and 380 kV transmission system network of Northwest Anatolia by making power flow emulation with constraint analysis in Turkey"

  Scientific Research and Essays , Vol. 6(2), pp. 469-478 2011

 16. N. Pamuk, "Enerji iletim hatlarının meydana getirdiği elektromanyetik alanların yapay sinir ağları ile tahmini"

  Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 15(3), pp. 211-217 2011

 17. N. Pamuk, Y. Uyaroğlu, "The analysis of electrical and mechanical faults in power transformers by fuzzy expert system"

  Scientific Research and Essays , Vol. 5(24), pp. 4018-4027 2010

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Y. Uyaroğlu, N. Pamuk, M.A. Yalçın, "A new chaotic system can be used security data communication"

  Proceedings of 7th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems (IMS 2010) , Sarajevo, Bosnia Herzegovina - 16 Eyl. 2010

 2. Z. Yılmaz, N. Pamuk, "Encryption of the computer data help with RSA algorithm using fermat and probabilistic miller rabin tests"

  Proceedings of 7th International Symposium on Intelligent and Manufacturing Systems (IMS 2010) , Sarajevo, Bosnia Herzegovina - 16 Eyl. 2010

 3. N. Pamuk, "Enterkonnekte güç sistemlerinde iletim kapasitesinin belirlenmesi ve örnek bir uygulama yapılması"

  International Science & Technology Conference (ISTEC 2010) , Famagusta, North Cyprus - 28 Eki. 2010

 4. N. Pamuk, "Rüzgar enerjisi potansiyelinin değerlendirilerek örnek bir rüzgar santrali tasarımının yapılması"

  International Science & Technology Conference (ISTEC 2010) , Famagusta, North Cyprus - 28 Eki. 2010

 5. N. Pamuk, Y. Uyaroğlu, "Güç trafolarındaki yalıtım sorunları ve dinamik kuvvet kaynaklı 380/154 kV 250 MVA örnek bir bushing tipi akım trafosu arızasının incelenmesi"

  6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11) , Elazığ, Turkey - 18 Mayıs 2011

 6. N. Pamuk, Y. Uyaroğlu, "36 kV vakumlu kesicilerdeki izolasyon testleri ve testler sonucunda karşılaşılan dizayn hataları"

  6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11) , Elazığ, Turkey - 18 Mayıs 2011

 7. N. Pamuk, Y. Uyaroğlu, "Fault section estimation of electric energy systems using petri nets"

  6th International Ege Energy Symposium & Exhibition , İzmir, Turkey - 30 Haz. 2012

 8. N. Pamuk, Y. Uyaroğlu, "The determination of fault sections on energy transmission lines using fuzzy petri nets"

  6th International Ege Energy Symposium & Exhibition , İzmir, Turkey - 30 Haz. 2012

 9. N. Pamuk, Y. Uyaroğlu, "The fault detection model of electric power systems using systematic stochastic petri nets"

  1st International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science , Sakarya, Turkey - 9 Haz. 2013

 10. N. Pamuk, Z. Pamuk, "Dual tone multi frequency (DTMF) signal generation and detection using MATLAB software"

  4th International Conference on Computer Science and Communication Engineering, UBT Conferences , Durres, Albania - 6 Kas. 2015

 11. N. Pamuk, "Analysis of marmara region electrical power system stability under the critical fault conditions"

  International Conference on Energy Efficiency Engineering, UBT Conferences , Durres, Albania - 6 Kas. 2015

 12. N. Pamuk, "Coğrafi bilgi sistemleri yardımı ile sakarya elektrik dağıtım anonim şirketinin elektrifikasyon haritasının oluşturulması"

  Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (BMYS 2010) , Diyarbakır/Türkiye - 15 Eki. 2010

 13. Z. Yılmaz, N. Pamuk, "Uzman sistem kullanılarak tiroid teşhisi"

  Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (BMYS 2010) , Diyarbakır/Türkiye - 15 Eki. 2010

 14. N. Pamuk, "Genetik algoritma kullanılarak orta ve yüksek gerilim şalt cihazları üretiminin tasarlanması"

  Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu (BMYS 2010) , Diyarbakır/Türkiye - 15 Eki. 2010

 15. N. Pamuk, "Kuzeybatı anadolu iletim sistemindeki üretim ve yük değişimlerinin sistem kararlılığına olan etkileri"

  Elektrik – Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2010) , Bursa/Türkiye - 5 Ara. 2010

 16. N. Pamuk, "Üretim santrallerindeki frekans kontrolleri ve Adapazarı / Gebze doğalgaz kombine çevrim santrali için örnek bir uygulama yapılması"

  Elektrik – Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2010) , Bursa/Türkiye - 5 Ara. 2010

 17. N. Pamuk, "Elektrik iletim sisteminin güç kalitesi ve harmonikler yönünden incelenmesi"

  Anadolu Enerji Sempozyumu (AES 2010) , Elazığ/Türkiye - 24 Haz. 2010

 18. N. Pamuk, "Elektrik iletim sistemindeki güç kalitesi olaylarının gerçek zamanda izlenmesi ve analiz edilmesi"

  Anadolu Enerji Sempozyumu (AES 2010) , Elazığ/Türkiye - 24 Haz. 2010

 19. N. Pamuk, "Enerji sistemlerinde güç kalitesi izleme tabanlı arıza analizi"

  5. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu , Ankara/Türkiye - 27 Nisan 2012

 20. N. Pamuk, Y. Uyaroğlu, "Akıllı şebekelerde arıza tespiti: Bir petri ağı uygulaması"

  Elektrik – Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu (ELECO 2012) , Bursa/Türkiye - 1 Ara. 2012

 21. N. Pamuk, "Enerji sistemlerinde yapay arı kolonisi (YAK) algoritması kullanarak yük akışı optimizasyonu"

  XV. Akademik Bilişim Konferansı , Antalya/Türkiye - 25 Oca. 2013

 22. N. Pamuk, "Enerji iletim hatlarının optimal güzergah seçiminde coğrafi bilgi sistemlerinin (CBS) kullanımı"

  XV. Akademik Bilişim Konferansı , Antalya/Türkiye - 25 Oca. 2013

 23. N. Pamuk, "Avrupa elektrik iletim koordinasyon birliği (UCTE) ülkelerine yönelik doğalgaz ve elektrik enerjisi ücretlendirme sistemlerinin incelenmesi"

  6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu , Ankara/Türkiye - 26 Nisan 2013

 24. N. Pamuk, "Elektrik iletim sistemlerinde bulanık petri ağı tabanlı arıza analizi"

  6. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu , Ankara/Türkiye - 26 Nisan 2013

 25. N. Pamuk, "Türkiye elektrik enerjisi piyasasında ücretlendirme yöntemleri"

  2. Anadolu Enerji Sempozyumu , Diyarbakır/Türkiye - 4 Mayıs 2013

 26. N. Pamuk, "Dağıtılmış elektrik üretim merkezinde enerjinin izlenmesi ve kontrolü"

  2. Anadolu Enerji Sempozyumu , Diyarbakır/Türkiye - 4 Mayıs 2013

 27. N. Pamuk, "Güç sistemleri arıza tespitinde sezgisel bir yaklaşım: Renkli petri ağları"

  Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu (ASYU 2014) , İzmir/Türkiye - 10 Eki. 2014

 28. N. Pamuk, Z. Pamuk, "Bulanık veri zarflama analizi ile kuzey batı anadolu elektrik şebekesindeki rüzgar enerjisi santrallerinin enerji verimlilik ölçütlerinin değerlendirilmesi"

  8. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu , Ankara/Türkiye - 15 Mayıs 2015

 29. N. Pamuk, "Orta anadolu elektrik şebekesindeki (OAEŞ) enerji iletim hatlarının kapasite kullanım yeterliliklerinin incelenmesi ve regresyon analizi kullanılarak tahmini yüklenme değişim durumlarının tespiti"

  8. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu , Ankara/Türkiye - 15 Mayıs 2015

 30. N. Pamuk, "Elektrostatik alan dağılım metodu kullanılarak yüksek gerilim güç transformatörlerindeki buşing ve dom yapısının yalıtım seviyesi optimizasyonu"

  8. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu , Ankara/Türkiye - 15 Mayıs 2015