Arş.Gör. Murat VARUL
Görev Yeri
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilim Dalı
Bilgisayar Donanımı
e - Posta
muratvbeun.edu.tr
{'umakale': [], 'PersonelProjeler': [], 'PersonelYonetilenTezler': [], 'Personel': {'ARASTIRMA_ALAN': None, 'TUMBLR': None, 'AnabilimDalı': 'Bilgisayar Donanımı', 'OKUL_KOD': 6, 'TEL_DAHILI': 1935, 'LINKEDIN': None, 'Ad': 'Murat', 'FRIENDFEED': None, 'BILIM_KOLU': None, 'TWITTER': None, 'BOLUM_KOD': 609, 'Soyad': 'VARUL', 'E_POSTA_2': 'muratv@beun.edu.tr', 'Akademik': True, 'AnadalId': None, 'ANA_DIL': None, 'MYSPACE': None, 'DEVIANTART': None, 'GITHUB': None, 'FACEBOOK': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'E_POSTA_BEUN': 'muratv@beun.edu.tr', 'FAKS': None, 'UNVAN_ID': 7, 'ILGI_ALANLARI': None, 'BEHANCE': None, 'VIMEO': None, 'TEL_HARICI': 3722911935, 'E_POSTA': None, 'FLICKR': None, 'YOUTUBE': None, 'KISISEL_WEB': None, 'KEY_WORDS': None, 'DIGG': None, 'LINK': 'muratv'}, 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/muratv', 'PersonelMakaleler': [], 'PersonelTezler': [], 'Bolum': 'Bilgisayar Mühendisliği Bölümü', 'PersonelBasari': [], 'yonetilenytez': [], 'PersonelUnvanlar': [{'Tarih': '', 'UnvanId': 7, 'UnvanAdEN': 'Research Assistant ', 'Alan': 'Bilgisayar Donanımı', 'UnvanAdTR': 'Araştırma Görevlisi ', 'UnvanAdTRKisa': 'Arş.Gör. ', 'UnvanAdENKisa': 'Res.Assist. '}], 'Okul': 'Mühendislik Fakültesi', 'PersonelUyelikler': [], 'yerelmakale': [], 'yonetilendtez': [], 'PersonelGorevler': [], 'PersonelBildiriler': [{'YAYIN_AD': 'SİU 2015', 'AD': 'Alçak İrtifa Görüntü İşleme ile Bitki Sayımı', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 5, 16), 'ADRES': 'Malatya', 'ISIMLER': 'Murat VARUL , Osman DEMİRCİ', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 5, 19), 'ULUSAL': True}, {'YAYIN_AD': 'COSTAS 2017', 'AD': 'IMPROVEMENT OF NOISY EMG SIGNALS BY USING KALMAN FILTER ', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2017, 11, 8), 'ADRES': 'SAMSUN', 'ISIMLER': 'Murat VARUL, Okan ERKAYMAZ, Erhan ERGÜN', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2017, 11, 10), 'ULUSAL': None}], 'PersonelKitap': [], 'PersonelOgrenim': [{'MEZUNIYET_YIL': 2014, 'OKUL_ADRES': 'Sakarya', 'OKUL_AD': 'Sakarya Üniversitesi', 'OKUL_TUR': 4, 'BOLUM': 'Bilgisayar Mühendisliği'}, {'MEZUNIYET_YIL': None, 'OKUL_ADRES': 'Samsun', 'OKUL_AD': 'Ondokuz Mayıs Üniversitesi', 'OKUL_TUR': 5, 'BOLUM': 'Bilgisayar Mühendisliği '}], 'Unvan': {'EntityState': 1, 'KISA_TR': 'Arş.Gör. ', 'ACIKLAMA_EN': 'Research Assistant ', 'KISA_EN': 'Res.Assist. ', 'EntityKey': None, 'AKADEMIK': None, 'ID': 0, 'PERSONELs': [], 'PID': None, 'ACIKLAMA_TR': 'Araştırma Görevlisi '}, 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelYdl': []}
Öğrenim
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
  1. Murat VARUL , Osman DEMİRCİ, "Alçak İrtifa Görüntü İşleme ile Bitki Sayımı"

    SİU 2015 , Malatya - 19 Mayıs 2015

  2. Murat VARUL, Okan ERKAYMAZ, Erhan ERGÜN, "IMPROVEMENT OF NOISY EMG SIGNALS BY USING KALMAN FILTER "

    COSTAS 2017 , SAMSUN - 10 Kas. 2017